Schoolsoft

SSlogo

SchoolSoft är skolans administrativa system där frånvaro, betygsmål, utvärderingar, betyg, personuppgifter, individuella studieplaner m.m. registreras. Inloggningsadressen är: sms.schoolsoft.se/bladins

Alla elever och vårdnadshavare får tillgång till SchoolSoft via internet. Inloggningsuppgifter får du via skolans expedition.

I SchoolSoft kan man se lektionsplanering, provschema och resultat. Du ser lärarens planering för dina lektioner. I provschemat kan du se prov, läxor och inlämningsuppgifter. När lärarens har redovisat resultat på ett prov eller en uppgift kan du se dem i SchoolSoft.

Närvarorapportering och sjukanmälan
När läraren har rapporterat närvaro kan du direkt se en översikt. Eventuell frånvaro blir direkt synlig på föräldrarnas startsida. Som förälder frånvaroanmäler du enkelt ditt barn.

Omdömen inför utvecklingssamtal, betygsmål och resultatuppföljning
Elever, lärare, mentorer och föräldrar kan lämna omdömen inför utvecklingssamtal. När alla omdömen är klara ser du en sammanställning av dem och får möjlighet att förbereda dig innan utvecklingssamtalet. Betygsmål sätter varje elev upp i de kurser hon/han läser och ett par gånger varje termin gör de undervisande lärarna en resultatuppföljning av detta, där de talar om hur eleven mäter sig mot målet. Om det går mot målet, går bättre, eller eventuellt går lite sämre. Detta är ett sätt att fånga upp elever som satt upp mål som de riskerar att inte nå och att kunna erbjuda dem hjälp i god tid innan betygen ska sättas.

Aktiviteter och nyheter
Du finner information om årets kalendarium, lov, idrottsdagar, skolfotografering, föräldramöten m.m. i skolans aktivitetskalender. Här finns även andra viktiga nyheter som berör dig.

Scheman och klasslistor
All dokumentation, information, scheman, klasslistor m.m. finns alltid lättillgängliga och kan enkelt skrivas ut.

Fler användarfilmer finns på Schoolsoft hemsida.