Social Science Programme

SOCIAL SCIENCE PROGRAMME

Studieplan
Gymnasiegemensamma ämnen Totalt 1150 p
Kurs Kurskod Poäng Läses i årskurs
Engelska 5 ENGENG05 100 p 1
Engelska 6 ENGENG06 100 p 2
Historia 1b HISHIS01b 100 p 2
Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100 p 1-2
Matematik 1b MATMAT01b 100 p 1
Matematik 2b MATMAT02b 100 p 2
Naturkunskap 1b NAKNAK01b 100 p 1
Religionskunskap 1 RELREL01 50 p 3
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 p 1
Svenska 1 / SAS 1 SVASVA01/SVESVE01 100 p 1
Svenska 2 / SAS 2 SVASVA02/SVESVE02 100 p 2
Svenska 3 / SAS 3 SVASVA03/SVESVE03 100 p 3
Programgemensamma karaktärsämnen Totalt 300 p
Kurs Kurskod Poäng Läses i årskurs
Filosofi 1 FIOFIO01 50 p 3
Moderna språk steg 1/2/3/4 MODXXX01/3/2/4 200 p 1-2
Psykologi 1 PSKPSY01 50 p 3
Inriktning Social Science Totalt 450 p
Kurs Kurskod Poäng Läses i årskurs
Geografi 1 GEOGEO01 100 p 2
Historia 2a HISHIS02a 100 p 2
Religionskunskap 2 RELREL02 50 p 3
Samhällskunskap 2 SAMSAM02 100 p 2
Samhällskunskap 3 SAMSAM03 100 p 3
Programfördjupning – International relations Totalt 300 p
Kurs Kurskod Poäng Läses i årskurs
International relations SAMINR0 100 p 2
English 7 ENGENG07 100 p 3
Social Science Specialisation (UN studies) HUMHUM00S 100 p 2
Valbara kurser Totalt 200 p
Kurs Kurskod Poäng Läses i årskurs
Entreprenörskap ENTENR0 100 p 3
Estetiskt val: Bild BILBIL0 100 p 3
Estetiskt val: Musikproduktion MUSMUS01 100 p 3
Filosofi 2 FIOFIO02 50 p 3
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01 100 p 3
Idrott och hälsa 2 IDRIDR02 100 p 3
Matematik 3b MATMAT03b 100 p 3
Moderna språk steg 5 MODXXX05 100 p 3
Psykologi 2 PSKPSY02b 50 p 3
Retorik SVERET0 100 p 3
Rätten och samhället JURRÄT0 100 p 3
Gymnasiearbete 100 p
Kurs Kurskod Poäng Läses i årskurs
Gymnasiearbete SA GYARSA 100 3
TOTALT 2500

Moderna språk som vi erbjuder är franska (steg 1-5, spanska (steg 1-5), tyska (steg 1-5), danska (steg 1-2) och japanska (steg 1-2)