Bladins Gymnasium

Bladins målsättning är att vara Öresundsregionens bästa skola!

Mitt i Rönneholmsparken ligger Bladins gymnasium i Rönneholmsgården som uppfördes i slutet av 1700-talet. I denna K-märkta byggnad ryms kristallkronor, väggmålningar, kakelugnar och tavlor från Malmö museum. Här kan du ta del av den historiska atmosfären och den rådande bladinsandan. Tillsammans med dina lärare och kamrater lägger du grunden för en lysande framtid. En framtid med många valmöjligheter!

Den inre miljön på Bladins präglas av hemkänsla, personlighet och trygghet. På vår ”lilla” skola känner alla varandra och du, som elev, får utrymme att synas. Vi har hög lärartäthet med avsevärt färre elever i undervisningsgrupperna än vad som är vanligt. Vi har många studierum där du kan studera i lugn och ro.

Duktiga lärare är särskilt viktiga på en ambitiös gymnasieskola som Bladins eftersom varje enskild lärare gör ett extra stort avtryck på verksamheten. Därför strävar vi givetvis alltid efter att anställa de bästa och mest ambitiösa lärarna. På Bladins sätter lärarna alltid eleven i centrum. Det innebär att du får det personliga stöd och den uppmuntran du behöver för att lyckas.

Bladins genomför varje år en rad elevenkäter för att du ska garanteras högsta kvalitet. Vi har regelbundet gymnasiekonferenser med representanter från varje klass, som tillsammans med bland annat rektor, träffas för att utveckla skolan.

Bladins satsar sedan hösten 2011 på ”en dator per elev”. Detta ger våra elever, som vuxit upp med dator och digital teknik, full tillgång till moderna verktyg i sitt lärande.

Vill du skugga en elev på Bladins? Välkommen att kontakta Charlotte Reic via e-post charlotte.reic@bladins.se.